« SciFiEtt fall för grannfejden? »

2 comments

Comment from: arto [Visitor] Email
artoVad innebär ett "möte" för dig. En timme, ett par timmar, en halvdag eller en heldag? Med tanke på att månaden har ett visst antal dagar låter inte ens trettio möten speciellt många, beroende på hur långmangligt det handlar om.

Ett "möte" för mig innebär samtal med klienter, med samarbetspartners, externa som interna, samverkansmöten, apt, infomöten, handledning, Mi-coachning, etc etc.... Räknat blir det väldigt många möten, beroende på att "mötet" kan handla om, i tidsåtgång från en timme till heldag. Därför undrar jag vad ett "möte" innebär för dig. Åtta i månaden låter inte mycket, även om övriga arbetsuppgifter kvarstår.
Det är så för de flesta.
2009-02-05 @ 23:06
Comment from: Jontas [Member] Email
JontasSVAR TILL ARTO Mellan 1-8 timmar. Oavsett längd så är det extremt mycket om man ser till yrkeskategori. Genomsnittet per vecka för yrkesgruppen är ungefär 30 min. För min del 10 timmar. För andra är de 30 minuter passivitet. För min del är det 10 timmar aktivitet. Jag förundras över skillnaden.
2009-02-06 @ 05:51