Archives for: February 2009, 06

Bloggenkät 2009

February 6th, 2009

Redan för två år sedan svarade jag på bloggenkäten, men svar kan faktiskt ändras.

1. Hur länge har du bloggat?
Tioårsjubileum nästa söndag.

2. Hur såg din bild av bloggar och bloggare ut, en månad innan du själv började blogga?
Jag visste inte att det existerade bloggar. Rättelse: Det existerade inte bloggar då det hette nätdagbok. Men jag hade ändå ingen bild av det en månad innan jag själv började. När jag publicerade min hemsida tyckte jag att något saknades så jag började leta inspiration på nätet. Dagen efter min hemsida låg ute fanns också en dagbok. Så det var dagen före dagboksstart som jag upptäckte fenomenet.

3. Vilken var den första blogg du förälskade dig i?
Det blir oavgjort mellan tre stycken. Annica, Eva och Laila. Fantastiskt att alla fortfarande har hemsidor även om Laila slutat skriva dagbok.

4. Hur känner du inför dina första blogginlägg, när du såhär i efterhand läser dem?
Jag minns hur jag kände då. Samtidigt som det var en panikåtgärd som ledde till att jag började skriva dagbok, så visste jag inte riktigt hur jag skulle etablera ett innehåll tilltalande för läsare. Jag hade svårt att finna balansen mellan privat och personligt, vilket jag fortfarande har svårt med. Detta gav mig, och ger mig, huvudbry. Det jag också reagerar på när jag läser de gamla inläggen, är min glättighet. Trots allt hade jag en mystisk sjukdom som ännu hade blivit diagnossatt, men jag tror inte jag dolde oro med att vara glättig. Jag tror det handlade om att jag ville ha en lätt ton i dagboken samtidigt som jag faktiskt var lycklig och glad trots bekymmer och besvär. Men med ålderns trötthet har jag nog blivit lite mörkare i det jag skriver.

5. Hur många bloggar återvänder du till regelbundet, som läsare?
Där är 55 bloggar som jag följer slaviskt. Hälfen svenska, hälften amerikanska. Summan har varit konstant genom alla år även om bloggar bytts ut under tiden.

6. Av de bloggar du läser, hur många procent är dagboksbloggar och hur många är ämnesbloggar (t.ex. teknikbloggar, modebloggar, politiska bloggar)?
Svårt att säga. Alla är dagboksbloggar i någon grad med inslag av ämnen.

7. Nämn en bloggare (obs: länka) som verkar väldigt olik dig, vars blogg du tycker om.
Omöjligt att besvara. Anledningen till att jag tycker om de bloggar jag läser beror på att där finns beröringspunkter, likheter.

8. Nämn en bloggare (obs: länka) som verkar väldigt lik dig, vars blogg du tycker om.
Precis som för två år sedan säger jag Moby. Vi har exakt samma personlighet vilket jag tror beror på att vi är samma stjärntecken och födda med elva månaders mellanrum (jag är äldre). Värderingarna är de samma. Vår inblick i sjukvård den samma (även om han bor i USA och arbetar som operatör på 911). Förresten tror jag han är den enda amerikan som läser min blogg genom att översätta i Google.

9. Vad tycker dina närmaste om att du bloggar?
Vi pratar inte om det. En acceptans men där man inte vill veta vad jag bloggar om.

10. Tycker folk som känner dig att du är dig själv i din blogg?
Absolut ingen aning. Någon bloggare som kan besvara frågan och som träffat mig?

11. Har du hittat en fungerande gräns för hur privat du vill vara i din blogg, eller tänjs den gränsen hela tiden?
Jag är känslostyrd som de flesta vattumän. Teoretiskt har jag en fungerande gräns.

12. Nämn några saker som du aldrig bloggar om, och varför.
Jag har inga tabun men försöker begränsa mig för att i vissa situationer inte dra olycka över mig eller andra. Det betyder att jag kan skriva om alla ämnen men kanske inte till 100 %.

13. I vilken utsträckning bloggar du för att få bekräftelse, tror du?
Bekräftelse får man genom kommentarer, vilket jag nästan aldrig får. Alltså bloggar jag inte för bekräftelse. Samtidigt blir jag nyfiken över varför man inte kommenterar när jag ser statistiken som är relativt hög. Det skapar mer oro (ifrågasätter mig själv) än bekräftelse.

14. Tror du att man kan lära känna en person genom att läsa hennes/hans blogg?
Man lär känna den bild som personen i fråga delar med sig av. Hur komplett eller riktig den bilden är går naturligtvis inte att besvara.

15. Har du träffat folk IRL efter att ha fått kontakt med dem via bloggen? I sådana fall: Var de som du trodde att de skulle vara, eller blev du förvånad?
Förvånad blir jag alltid. Trots allt är ingen sin blogg. Skillnaden är att det går snabbare att knyta an till en person man följt på nätet, när man sedan står där ansikte mot ansikte. Kanske jag träffat ungefär 50 bloggare genom åren men jag har faktiskt ingen negativ erfarenhet med något möte.

16. Tror du att det kan vara skadligt för vissa personer att blogga?
Det beror på om de förstår konsekvenserna av det de skriver, vad de skriver om. Kanske det är mer skadligt för yngre om de inte har några spärrar. Trots allt så försvinner inget från nätet och allt man gjort där hänger kvar upp i vuxen ålder. Det kan bli problematiskt både i relationer och i framtida yrkesliv.

17. Har du någonsin blivit sårad av någonting som skrivits till/om dig i kommentarer eller i andra bloggar? Och i sådana fall: Hur har du hanterat detta?
Det händer. Då måste man komma ihåg att det som händer på nätet har inget med verkliga livet att göra. Och man kan inte ändra någon annans beteende.

18. Har du själv skrivit saker du ångrar i din egen eller andras bloggar?
Jo, mycket har nog släppts förbi självcensuren. Eller, kanske inte så mycket även om det hänt.

19. Hur ser bloggandets nackdelar ut, för dig?
Det är svårt att förnya sig själv. Man blir trött på sig själv i bloggformat.

20. Tror du att du fortfarande bloggar om två år? I sådana fall: Tror du att ditt bloggande har förändrats då?
Frågan besvarade jag för två år sedan med att jag inte trodde att något skulle förändras och att jag fortsätter blogga. Det har stämt. Men när jag nu blickar framåt är svaret inte lika självklart. Tio år känns. Motivationen är borta till att blogga och jag gör det slentrianmässigt nu. Så det är väl dags att lägga av. Jag tror att jag försvinner under året. För att kanske i hemlighet återuppstå med en engelsk blogg när jag känner mig uppvilad från den här bloggen.

21. Tror du att bloggarna har (eller kommer att ha) någon inverkan på vår kultur, eller är de en grupp människor som mest påverkar varandra?
Det är otäckt när de har inverkan, för de representerar ändock bara en liten grupp människor (vad de än själva säger). Bloggbävningar är bara storm i vattenglas och jag tycker inte om när det påverkar media, politiker eller företag/organisationer. Bloggandet är inget demokratiskt verktyg, det är en lobbyverksamhet som fått lite för stor betydelse.

22. Avslutningsvis 1: Kan du sammanfatta kort vad ditt bloggskrivande har betytt för dig?
Tidsfördriv där jag summerar tankarna för dagen samt reflekterar över dem.

23. Avslutningsvis 2: Kan du sammanfatta kort vad bloggläsandet har betytt för dig?
Ett visst underhållningsvärde.

24. Nämn 5 bloggare som du vill ska svara på enkäten.
Vill och vill. Det är väl upp till dem?

Data

February 6th, 2009

Äsch, EPiServer var väl inget svårt att lära sig? Officiellt behövde jag denna utbildning varför jag var på sådan under förmiddagen.

Annat var det under stenåldern. För 10-11 år sedan var jag i Malmö på utbildning i ett system för att publicera jobbets intranätsida. Jag minns inget av detta, vilket system det var. I vilket fall som helst har det gått i graven då EPiServer fått genomslagskraft på de flesta arbetsplatser i landet.

Och innan ovan utbildning fick jag en annan hemsideutbildning som jag heller inte minns riktigt. Också i tjänsten men där jag mest blev förbannad; när dataansvarig säger att "bilder får man stjäla på nätet och lägga ut som sina egna och copyright-skydda om man antingen ändrar bildens storlek eller beskär den". Det hjälpte inte att protestera då ord stod mot ord. På slutet av 90-talet fanns inte så mycket riktlinjer annat än en relativt okänd lagstiftning om upphovsrätt. Som väl alla i dag är väl medvetna om?

Jag fick aldrig praktisera ovan kunskaper på jobbet. För när jag gått dessa, då extremt dyra, utbildningar sade jag upp mig och flyttade. På nya jobbet har jag också varit internetansvarig för externa webben, men aldrig fått arbeta praktiskt med det. Och nu plötsligt ska jag hjälpa till med intranätsidan. Ubildningen är avklarad. Behörigheten är avklarad. Nu är frågan om tiden finns. Eller om jag ännu en gång gått en utbildning som jag inte får utöva praktiskt.

Nåja. Jag måste ju säga att jag egentligen inte behöver några utbildningar eftersom jag kan html-kodning. Det är en god baskunskap som jag anser är nödvändig när man sedan arbetar i automatiserade system som ibland inte går att styra rätt på annat sätt än just html. Html-utbildningen gick jag privat 1998 och det är faktiskt enda utbildningen som inte blir inaktuell.