Archives for: February 2009, 13

Min dag dagen som var i dag

February 13th, 2009

Skapandet av cirka 40 powerpointbilder. Kopiera in från Excel: Cirka 20 cirkel- och stapeldiagram. Tabeller. Uppdelningar. Procent. Antal. Medeltal. Medianvärde. Fyra timmar.

Övriga fyra timmar: Hjärndöd.

Kväll: Organdonator?